• 90µ

  Neuer Wert
 • 250 x 350 mm, 90µ mit Eurolochung
 • 70 x 100 mm, 90 µ
 • 70 x 100 mm, 90 µ mit Beschriftungsfeld
 • 70 x 100 mm, 90 µ mit Eurolochung
 • Siegelrandbeutel 100 x 200 mm, 90µ
 • Strukturierte Siegelrandbeutel 150 x 300 mm, 90 µ
 • 80 x 120 mm, 90 µ
 • 80 x 120 mm, 90 µ mit Beschriftungsfeld
 • 80 x 120 mm, 90 µ mit Eurolochung
 • Siegelrandbeutel 100 x 250 mm, 90µ
 • Strukturierte Siegelrandbeutel 160 x 250 mm, 90 µ
 • 100 x 150 mm, 90 µ
 • Siegelrandbeutel 100 x 350 mm, 90µ
 • Siegelrandbeutel 120 x 350 mm, 90µ
 • Strukturierte Siegelrandbeutel 200 x 300 mm, 90 µ
 • 110 x 220 mm, 90 µ
 • 110 x 220 mm, 90 µ mit Beschriftungsfeld
 • 110 x 220 mm, 90 µ mit Eurolochung
 • Siegelrandbeutel 120 x 160 mm, 90 µ
 • Strukturierte Siegelrandbeutel 250 x 350 mm, 90 µ
 • 100 x 150 mm, 90 µ mit Beschriftungsfeld
 • 100 x 150 mm, 90 µ mit Eurolochung
 • 120 x 170 mm, 90 µ
 • 120 x 170 mm, 90 µ mit Beschriftungsfeld
 • 120 x 170 mm, 90 µ mit Eurolochung
 • Siegelrandbeutel 120 x 300 mm, 90 µ
 • Strukturierte Siegelrandbeutel 300 x 400 mm, 90 µ
 • 160 x 220 mm, 90 µ
 • 160 x 220 mm, 90 µ mit Beschriftungsfeld
 • 160 x 220 mm, 90 µ mit Eurolochung
 • 180 x 250 mm, 90 µ mit Beschriftungsfeld
 • 200 x 300 mm, 90 µ mit Beschriftungsfeld
 • 220 x 310 mm, 90 µ mit Beschriftungsfeld
 • 250 x 350 mm, 90 µ mit Beschriftungsfeld
 • 300 x 400 mm, 90 µ mit Beschriftungsfeld
 • 300 x 400 mm, 90 µ mit Eurolochung
 • Siegelrandbeutel 130 x 260 mm, 90 µ
 • 180 x 250 mm, 90 µ
 • 180 x 250 mm, 90 µ mit Eurolochung
 • Siegelrandbeutel 130 x 280 mm, 90 µ
 • 200 x 300 mm, 90 µ
 • 200 x 300 mm, 90 µ mit Eurolochung
 • Siegelrandbeutel 130 x 300 mm, 90 µ
 • 220 x 310 mm, 90 µ
 • 220 x 310 mm, 90 µ mit Eurolochung
 • Siegelrandbeutel 130 x 320 mm, 90 µ
 • 250 x 350 mm, 90 µ
 • Siegelrandbeutel 130 x 330 mm, 90 µ
 • Siegelrandbeutel 135 x 180 mm, 90 µ
 • 400 x 600 mm, 90 µ